Ініціатива “Перехідний шлях” (Transition Pathway Initiative, TPI) опублікувала свою Систему оцінки суверенних можливостей та ризиків, пов’язаних з кліматом (Assessing Sovereign Climate-related Opportunities and Risks, ASCOR), яка оцінює країни з погляду зміни клімату.

Безкоштовний, загальнодоступний та незалежний інструмент оцінює, як країни справляються з низьковуглецевим переходом та наслідками зміни клімату.

Структура ASCOR складається з трьох основних компонентів: траєкторії викидів, кліматична політика та кліматичне фінансування.

Компонент “Шляхи викидів” оцінює тенденції викидів у країні, цільові показники на 2030 рік та цільові показники чистого нуля, тоді як компонент “Кліматична політика” оцінює кліматичне законодавство, ціноутворення на викиди вуглецю та роботу із справедливого переходу.

Нарешті, компонент фінансування боротьби зі зміною клімату досліджує можливості використання відновлюваних джерел енергії в країні та їх прозорість щодо витрат та витрат коштів, пов’язаних зі зміною клімату.

Країни оцінюються на основі бінарних питань про те, чи вчинили вони конкретні дії в кожній області, тоді як ефективність визначається в контексті кількісних показників.