Унікальне науково-політичне дослідження EFI оцінює, наскільки національні та регіональні політики відповідають цілям Лісової стратегії ЄС

EFI представляє дев’ять політичних рекомендацій для сприяння реалізації Стратегії.

У «Досягненні цілей Лісової стратегії Європейського Союзу: порівняльна європейська оцінка» команда з 16 авторів проаналізувала політику в 15 країнах ЄС і за його межами, а також у трьох регіонах Іспанії та розглянула закономірності, які виникли.

Автори виявили, що існує вражаюча різноманітність соціально-економічних, екологічних і політичних умов для лісів і лісового господарства в Європі та навіть у країнах, які впливають на Лісову стратегію. У той же час, існують спільні проблеми для врядування та управління лісами в Європі. Це включає значну розбіжність інтересів лісового господарства та збереження, а також зростаючий вплив зміни клімату та пов’язаних з цим порушень у лісах.

До чинників, які посилюють і/або перешкоджають реалізації потенціалу країн і регіонів, належать:

 • Розвиток внутрішньої лісової політики (наприклад, розробка спільного національного/регіонального бачення майбутніх лісів);
 • Фрагментація політики та реструктуризація адміністративних повноважень;
 • Зростання попиту на (нові) цілі лісової політики в умовах браку людських і фінансових ресурсів;
 • Різні інтерпретації сталого лісового господарства та практик, наближених до природи, а також відсутність систематичного вирішення конфліктів для протидії дедалі більшій поляризації ідеологічних позицій.

На основі аналізу автори створили «набір інструментів» з 9 політичних рекомендацій для сприяння впровадженню Лісової стратегії. Одні з рекомендацій актуальні для всієї Європи, інші важливіші для окремих країн або груп країн.

 1. Переглянути та узгодити спільні європейські ключові цілі щодо лісів;
 2. Поважати різноманітність умов лісового господарства в Європі та прагнути до регіонально адаптованих траєкторій реалізації цілей європейської лісової політики.
 3. Посилити соціальну ліцензію на лісову політику.
 4. Інвестувати в генерацію знань і передачу знань.
 5. Пов’язувати цілі політики з економічними стимулами.
 6. Боротися зі зміною клімату та використовувати її як важіль для оновленої суспільної угоди щодо лісів.
 7. Покращити інформацію про вплив політики та відповідно адаптувати політику.
 8. Налагодити міждержавний діалог щодо управління лісами.
 9. Підвищити прозорість формування та впровадження лісової політики на всіх рівнях.

Провідний автор Мірейя Пекурул-Ботінес сказала: «Лісова стратегія ЄС є фундаментальною керівною політикою для управління багатофункціональністю лісів у Європі. Політичні дослідження, подібні до цього, необхідні для систематичного оцінювання того, як політичні пріоритети різних країн і контекст лісового господарства впливають на досягнення цілей Лісової стратегії ЄС, а також для сприяння навчанню та діалогу між ними».