Загальноєвропейський політичний процес FOREST EUROPE наразі опублікував набір рекомендацій щодо управління катастрофічними ситуаціями в лісах, спричиненими жуками-короїдами

Цей документ є результатом роботи експертів із кількох європейських країн та професійних установ. Вони зустрілися на рубежі травня та червня 2023 року в чеському селі Бржезніце в рамках міжнародного семінару під егідою FOREST EUROPE. У семінарі взяли участь майже сорок експертів із кількох європейських країн та міжнародних інституцій, у тому числі Європейського інституту лісового господарства, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) та секретаріату FOREST EUROPE.

Результатом семінару став набір щойно згаданих рекомендацій, які адресовані не лише політикам, а також представники лісової практики та досліджень, мета яких – допомогти європейським країнам впоратися з цими надзвичайними ситуаціями в лісах в умовах зміни клімату. У семінарі також взяли участь представники Міністерства сільського господарства і сільського розвитку Словацької Республіки та Національного центру лісового господарства.

Великі площі європейських лісів уражені та пошкоджені жуками-короїдами

Згідно зі статистичними даними лісового господарства Словаччини, порівняно з періодом до 2000 року обсяги пошкодженої деревини зросли майже вдесятеро. Невипадково експертний семінар проходив у Чехії. За останні роки (2018-2020) ця країна зазнала великої шкоди лісовим насадженням від короїдів. Також фактом є те, що чеські ліси характеризуються значною часткою монокультур ялини, висадженої в багатьох випадках на непридатних для ялини ділянках більше ста років тому. Тому ці лісові насадження менш стійкі до дії шкідливих чинників. Ситуацію погіршили наслідки зміни клімату.

Висновки фахового семінару

Перш за все, необхідно орієнтуватися на комплексні рішення. Тобто ті, які стосуються всього циклу управління ризиками катастроф, від запобігання їх виникненню до відновлення пошкоджених лісів. Важливо оцінити майбутні ризики та ситуації, які можуть виникнути під їх впливом. Тобто не тільки реагувати на лиха, які вже виникли. Це вимагатиме застосування комплексних підходів, які інтегрують знання з вирощування та захисту лісу. Своєчасне видалення з лісових насаджень дерев, уражених короїдами та дереворуйнівними комахами, є частиною зниження ризику подальшого поширення шкідника. Однак у довгостроковій перспективі також важливо реалізувати лісогосподарські заходи, які призведуть до такого (сприятливого) стану лісових насаджень, що зменшить загальний ризик їх можливого пошкодження. Крім того, державні стратегії управління ризиками не можуть бути зосереджені на одному чи двох шкідливих факторах окремо. Шкідливі фактори взаємодіють один з одним, що необхідно враховувати при розробці заходів.

Стійкість є ключовим поняттям

Стійкість лісів до наслідків зміни клімату та дії шкідливих організмів – це альфа і омега. Варто сприймати катастрофічні ситуації як частину реальності, в якій ми живемо, і пристосовуємося до них. Потрібно розглядати ці ситуації як можливість вирощувати більш стійкі ліси. Також важливо створити довгострокову стійкість лісового сектору до економічних, соціальних і ринкових впливів, які несуть із собою такі екстримальні ситуації.

Планувати і діяти потрібно з огляду на майбутнє, навіть віддалене.  Відновлення та закладення нових лісів, які будуть стійкими та адаптованими до зміни клімату, має фундаментальне значення. Ліси, які ми закладаємо сьогодні, існуватимуть через 100 років. Таким чином, лісогосподарські заходи повинні підтримувати створення лісів, які будуть адаптовані до клімату у віддаленому майбутньому.

Відповідно до можливостей, в основному наданих природними умовами даної місцевості, це буде створення (закладка, вирощування, охорона) структурно різноманітних лісів (вік, порода та генетика), які будуть краще протистояти дії шкідливих організмів та зміні клімату.

Використовуйте природні процеси, коли це можливо

Слід використовувати здатність природних лісових екосистем відновлюватися після катастрофічної ситуації (серед іншого також за допомогою підготовчих дерев). Однак важливо об’єктивно оцінити рівень ризику, який може виникнути внаслідок застосування надто пасивного підходу чи невтручання щодо подальшого поширення шкідника на навколишні здорові насадження. Тут може допомогти поділ пошкоджених територій на певні зони з різним рівнем ризику, чому також має відповідати вибір і пріоритетність управлінських втручань. Правильна та адекватна підтримка природних процесів приносить екологічні та економічні переваги як з точки зору процесу відновлення пошкоджених лісових насаджень, так і з довгострокової перспективи. Нині в багатьох європейських країнах існує проблема використання природних процесів лісовідновлення через високу чисельність диких тварин, що завдає шкоди природному омолодженню, насадженим культурам і молодим лісовим насадженням і тим самим загрожує різноманітності деревних порід і стійкості майбутнього покоління лісу. Тому активне управління полюванням, спрямоване в першу чергу на зменшення чисельності цієї дичини, є необхідним і є невід’ємною частиною комплексного управління ризиками.

Поважайте місцеві екологічні умови

 Універсального рішення для всіх лісів немає. Тому необхідно враховувати природні, економічні та соціальні умови окремих країн та їхніх регіонів. У випадку з природними умовами необхідно враховувати ситуацію на рівні конкретного місця розташування. При плануванні та здійсненні управлінських заходів, особливо в заповідних територіях та місцях рекреації, необхідно вести діалог з усіма зацікавленими сторонами, включаючи місцеві громади та представників неурядових організацій. Це допоможе уникнути можливих конфліктів і непорозумінь.

Використовуйте сучасні технології

При моніторингу та оцінці стану та розвитку лісів, оцінці та прогнозуванні ризику виникнення надзвичайних ситуацій у лісах використовувати потенціал цифровізації та сучасних технологій, таких як дистанційне зондування, імітаційні моделі динаміки лісу та інші нові технології.