Дослідники міжнародного проекту FORGENIUS провели вимірювання лісових дерев і зібрали зразки для генетичних досліджень

Дослідники міжнародного проекту FORGENIUS (Покращення доступу до FORest GENetic resources Information and services for end-Users) Ніколя Маріотт і Флоренс Жан з Франції відвідали Литву 4-7 вересня. Вони провели вимірювання лісових дерев і зібрали зразки для генетичних досліджень. Держлісгосп Литви спільно з керівником проекту запропонував включити до переліку досліджуваних об’єктів генетичний насадження «Ялина звичайна» у Тельшяйському районі.

FORGENIUS – це проект, метою якого є оцінка стійкості, адаптації, генетичного та функціонального різноманіття європейських лісів в умовах зміни клімату. Проект базується на мультидисциплінарному підході, який поєднує:

  • Дистанційний моніторинг лісів;
  • Геноміку;
  • Екофізіологію;
  • Еволюційну біологію;
  • Моделювання та управління базами даних.

Термін реалізації проекту 2021-2025 роки.

Вивчення генетичних ресурсів дерев

Литва є однією з восьми європейських країн (Румунія, Боснія і Герцеговина, Словенія, Австрія, Німеччина, Франція, Фінляндія та Литва), де вивчаються генетичні ресурси ялини звичайної. На першому етапі проекту здійснюється відбір об’єктів для дослідження, вимірювання та оцінка дерев, відбір зразків для генетичної експертизи.

Під час польових робіт було обрано ділянку досліджень у генетичному дереві ялини соснового лісу, де відібрано 25 дерев ялини звичайної. Було проведено оцінку лісовідновлення на ділянці, описано умови лісового середовища, зроблено фотографії пологів і насаджень, а також проведено розкопки та опис ґрунтового профілю. Дослідники вимірювали основні дендрометричні показники кожного досліджуваного дерева, визначали географічні координати та оцінювали дефоліацію (втрату хвої). Забравшись на верхівки дерев, вони відібрали зразки для дослідження фенотипічної пластичності та генетичного різноманіття ялин.

Відібрані для дослідження генетичні насадження соснового лісу ялини зареєстровано в інформаційній системі EUFGIS Європейської програми зі збереження генетичних ресурсів. Наразі в системі EUFGIS зареєстровано 131 литовський генетичний резерват і деревостан.

На завершальному етапі проекту FORGENIUS усі об’єкти європейських генетичних ресурсів, зареєстровані в інформаційній системі EUFGIS, будуть охарактеризовані індексами дистанційного зондування. Нова модель буде відкалібрована на основі зібраних даних і досліджень, проведених у генетичних заповідниках. Сучасне та інноваційне моделювання дозволить зв’язати різні шари даних та описати об’єкти генетичних ресурсів європейських лісів. Також буде зібрано більше інформації про генетичне різноманіття лісових дерев, фізіологічні характеристики та стійкість європейських лісів до мінливих умов навколишнього середовища. Вищезазначена інформація буде трансформована в інструменти прогнозування та ведення лісового господарства за допомогою сучасних методів моделювання. Очікується, що інтенсивність заготівлі хвойних порід відстежуватиметься також дистанційними методами.