План розвитку Центру управління державними лісами (RMK) на наступні п’ять років

План зосереджується на збереженні природи, багатій на життя, стійкому та кліматично сприятливому доході та більш свідомому природокористуванні.

RMK користується 45% естонських лісів, які потрібно зберігати та управляти. Це трохи більше мільйона гектарів лісу, що належить державі. 59% його займають продуктивні ліси, решта – під охороною.

Основною метою плану розвитку RMK на 2024-2028 роки є реагування як організації насамперед на цілі, поставлені державою, а також на змінені очікування естонського суспільства в цілому.

«Місія RMK полягає в тому, щоб бути охоронцем і доглядачем естонського лісу та біорізноманіття, довіреного нам поколіннями. Це означає, що своєю діяльністю RMK має створити гарне середовище для життя естонців і зберегти різноманітність природи», – сказав Мікк Марран, голова правління RMK. «У новій стратегії ми більше, ніж раніше, враховуємо ліс в цілому. Тому важлива увага приділяється біорізноманіттю та екологічному стану лісів. З іншого боку, завданням RMK як державної прибуткової установи є і буде отримувати стабільний прибуток для державної скарбниці, але стабільним способом і на підтримку кліматичних цілей».

RMK хоче впровадити чотири основні зміни в найближчі роки:

 1. По-перше, ліси багаті життям, що найочевидніше означає менше великих суцільних вирубок, більше вибіркових рубок, які краще допомагають природі, і збільшення змішаних лісів.
 2. По-друге, лісове планування передбачає повну компетенцію RMK, у разі потреби зовнішніх експертів та пов’язаних сторін. Це означає більш інклюзивне планування, ніж раніше. Тобто охоплення більшої кількості естонців, ніж раніше, вже в процесі планування.
 3. По-третє, необхідно щоб ще більше людей знайшли шлях до лісових пішохідних стежок і природних місць національного лісу. З цією метою RMK продовжує розвивати можливості для відвідування та те, як люди можуть отримати нові знання про ліси у зручних для них часі і місці.
 4. По-четверте, щоб управління лісами продовжувало функціонувати стабільно, щоб кожне дерево, вирощене в державному лісі, могло використовуватися таким чином, щоб вуглець, що міститься в ньому, залишався зв’язаним якомога довше.

План розвитку RMK не враховує обсяг рубок, оскільки міністр клімату, відповідальний за територію, вирішує площу рубок відновлення.

Вибір цілей, поставлених у плані розвитку:

 • Припинення рубок поновлення в заборонених зонах природоохоронних територій;
 • Розробка системи оцінки екологічного стану ландшафтів;
 • Збільшення частки змішаних лісів;
 • Розробка індексу диверсифікації лісозаготівель, щоб рубки не концентрувалися в одній зоні;
 • Застосовання методики оцінки створеної доданої вартості деревини, реалізованої за довгостроковими контрактами;
 • Бухгалтерський план РМК на 2026–2031 рр. проходить незалежну екологічну оцінку впливу;
 • Оновлення стратегії управління дренажною системою у співпраці з зацікавленими групами;

Звіт по виконаній роботі:

 • Було відновлено ще 20 000 га середовищ існування (включаючи колишні торфовища), а стан річкових місць існування покращено на 500 км;
 • На 60 тис. га осушувальні споруди доповнено природоохоронними спорудами;
 • Розроблено проект оптимального вмісту вуглецю в лісах, тобто який склад лісу придатний для природи, дозволить лісу та виробам з деревини зв’язувати якомога більше вуглекислого газу з атмосфери;
 • 2,9 мільйона тонн (нетто) CO2 щорічно поглинається в лісах і на землях RMK;
 • RMK розробив принаймні один додатковий прибутковий бізнес-напрямок, що сприяє досягненню кліматичних цілей Естонії до 2028 року;
 • Створено визначення та модель постійного лісового господарства;
 • Продовжується програма лісової селекції для виявлення дерев із хорошими спадковими характеристиками росту;
 • Кількість учасників природоосвітніх програм становить не менше 48 тис. осіб на рік;
 • Інфраструктура відвідувачів RMK має щонайменше 2,9 мільйона відвідувань на рік.

Стратегічні цілі народжувалися в процесі співтворчості. До підготовки плану розвитку були залучені Палата екологічних асоціацій Естонії, асоціації муніципалітетів, приватна лісова асоціація та асоціація лісової та деревообробної промисловості. RMK оприлюднив проект плану розвитку та зібрав коментарі громадськості. План розвитку затвердила рада РМК 22 листопада.