Словаччина знову братиме участь в управлінні Європейської лісової комісії в рамках Продовольчої та сільськогосподарської організації

На засіданні в Сан-Марино країни-члени комісії одноголосно обрали експерта з лісового господарства Бориса Грегушку з Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Словацької Республіки одним із своїх заступників.

З 20 по 23 листопада 2023 року в Сан-Марино відбулося спільне засідання Комітету з лісів та деревообробної промисловості Європейської економічної комісії ООН та Європейської лісової комісії FAO під назвою FORESTA 2023

На переговорах домінувала тема внеску лісів, їх сталого використання та захисту у вирішення глобальних викликів і цілей, таких як:

  • Боротьба зі зміною клімату;
  • Захист біорізноманіття;
  • Розвиток біоекономіки;
  • Відновлення деградованих земель;
  • Відновлення екосистем та ґрунтів.

У дискусіях представники держав-учасниць зосередилися переважно на європейських перспективах досягнення цих цілей шляхом впровадження сталого управління лісами в окремих країнах. Результати зустрічі також слугуватимуть рамковим орієнтиром для держав-членів при ухваленні конкретних заходів, які мають посилити роль лісів, сталого лісового господарства та суміжних галузей у задоволенні потреб суспільства.

Обрання нових членів FAO

Наприкінці засідання було обрано членів нового Бюро Європейської лісової комісії FAO. Бюро виконує функції вужчого органу управління комісії і складається з одного голови та трьох заступників. Словацький кандидат Борис Грегушка, експерт з лісового господарства з Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Словацької Республіки, був одноголосно обраний одним із заступників голови державами-членами комісії. Таким чином Словаччина знову отримує можливість брати участь в управлінні цим важливим міжнародним органом у галузі лісового господарства. На початку тисячоліття представник Словаччини Ян Ілавський також був членом і головою Бюро Європейської лісової комісії.

Європейська лісова комісія була заснована в 1947 році як спеціалізований орган ФАО з дорадчими функціями в галузі лісової політики в європейському геополітичному регіоні. Комісія складається з 40 країн-членів і 1 організації-члена – ЄС. Засідання комісії проводяться, як правило, один раз на два роки.

Борис Грегушка тривалий час працює над порядком денним міжнародної лісової та лісової політики. Він представляє Словаччину в кількох міжнародних організаціях і процесах. Під час головування Словаччини та Мальти в Раді ЄС (2016-2017 рр.) він очолював Союз у глобальних переговорах щодо Стратегічного плану ООН щодо лісів, який пізніше був схвалений Генеральною Асамблеєю ООН. Брав активну участь у створенні резолюцій Мадридської (2015 р.) та Братиславської (2021 р.) конференцій міністрів із захисту лісів у Європі (FOREST EUROPE). З 2018 по 2020 рік він був головою Форуму ООН з питань лісів, найвищого органу в системі ООН, який займається світовим лісовим порядком денним.