18 травня Держлісгосп організував конференцію «Можливості використання методів дистанційного обліку в лісовому господарстві, землекористуванні та обліку лісів»

Основною ідеєю заходу, на якій наголошували більшість доповідачів, було те, що в Литві вже існує багато методів і технологій дистанційного обліку. Та можливості їх використання розширюються з кожним днем. Бракує лише ініціативи та державних наказів, щоб їх можна було використовувати ще ширше.

Презентувати інновації дистанційних методів обліку лісів зібралися представники суспільства, науки, бізнесу та державних установ.

Важливість дистанційних досліджень у сучасному лісовому господарстві

Гінтаутас Моцгеріс, професор кафедри лісових наук Університету Вітаутаса Великого, який відкрив конференцію, розповідаючи про важливість дистанційних досліджень у сучасному лісовому господарстві, підкреслив, що варто звернути увагу на нову парадигму лісівництва, яку можна назвати точним лісівництвом. Його ключовими аспектами, на думку професора, є систематизація інформації про лісові ресурси, моделювання взаємодії природних факторів – лісу і людини, більш деталізованого лісництва, ніж лісова ділянка, і координація всіх цих факторів на на рівні ландшафту, країни, регіону чи світу.

Альбертас Касперавічюс, заступник директора Державної служби лісового господарства, та Маріус Балчюс, головний спеціаліст національного відділу інвентаризації лісів, розповіли про використання дистанційних методів у литовській інвентаризації лісів та обліку парникових газів.

Методики дистанційного обліку лісів

Конкретні методики дистанційного обліку лісів презентували представники Держлісгоспу та інших підприємств. Використання даних лазерного сканування для проведення інвентаризації лісів та землекористувань на основі даних LiDAR, застосування методів дистанційного аероінспекції для моніторингу землекористування та його змін, Інтелектуальний моніторинг лісових екосистем за допомогою методів дистанційного зондування на основі синергії гіперспектральних та багатоспектральних даних та штучного інтелекту. ArcGIS було представлено дистанційний облік, моніторинг литовських лісів за допомогою радіолокаційних супутникових фотографій “Sentinel 1” та інші методи.

Підприємці, презентуючи ці методики, наголошували, що питання не в тому, як перейти на дистанційний облік лісу, а в тому, коли держава його купить.

«Дистанційні методи. Де ми і куди йдемо?»

Вінцем конференції стала дискусія «Дистанційні методи. Де ми і куди йдемо?», під час якого учасники висловлювали свої міркування щодо того, чи є достатнім і чи відповідає можливостям теперішнє використання дистанційних методів в інвентаризації, обліку та охороні лісів та на який конкретний, найбільш ефективний прорив можна очікувати в найближче майбутнє в області дистанційних методів, пов’язаних з лісами. Наголошувалося, що прорив найкраще спрямувати конкретними потребами та замовленнями держави та інших суб’єктів господарювання чи власників лісів.