Європейська комісія опублікувала пропозицію до постанови про моніторинг стану лісів

Метою пропозиції є отримання порівнянної та актуальної інформації про ліси для підтримки прийняття рішень.

Законодавча пропозиція щодо моніторингу стану лісів і добровільних стратегічних планів є частиною реалізації Лісової стратегії ЄС до 2030 року. За допомогою комплексної та узгодженої бази даних мета полягає в тому, щоб покращити процес прийняття рішень щодо лісів.

Пропозиція містить двадцять індикаторів, що описують ліси, для деяких з яких комісія вироблятиме значення за допомогою дистанційного зондування, а для деяких країн-членів, наприклад, через національні лісові інвентаризації.

На думку комісії, багатьом загрозам для лісів, таким як посуха та лісові пожежі, можна було б краще боротися за допомогою високорівневої та географічно точної системи моніторингу. Вона включала б всі ліси в країнах ЄС. Комісія вважає проблемою недостатньо узгодженої інформації, яка охоплює весь ЄС у її поточному використанні. На думку Комісії, лісові плани держав-членів також не вважаються достатньо комплексними та довгостроковими, щоб відповідати очікуванням, пов’язаним із багаторазовим використанням лісів.

Metsädata до системи Комісії

Фінляндія підтримує прийняття рішень на основі даних і сприяє відкритому доступу до інформації про лісові ресурси на національному та міжнародному рівнях. Надійна та обширна база даних є важливою основою для прийняття рішень щодо лісів. Тому Фінляндія підтримує виробництво узгодженої інформації також на рівні ЄС. Інформація про стан лісів має бути легкодоступною, а співпраця для гармонізації звітності повинна продовжуватися.

Зараз Фінляндія починає формувати свою позицію щодо пропозиції Комісії. Ця пропозиція змінить поточну ситуацію, коли країни-члени відповідають за виробництво та аналіз інформації. У майбутньому інформація також буде створена для системи, створеної Комісією. Це може призвести до витрат. Фінляндія розглядає запропоноване регулювання з точки зору доданої вартості та економічної ефективності, яке воно створює.

Поряд із моніторингом стану лісів, пропозиція Комісії заохочує країни-члени розробляти добровільні лісові плани.

Фінляндія підкреслила необхідність уникати дублювання робіт і визнавати роль існуючих національних стратегій у просуванні цілей, пов’язаних з лісами. Власна національна лісова стратегія Фінляндії була розроблена в активній співпраці зацікавлених сторін і враховує різноманітні аспекти сталого розвитку.