Висловлюємо подяку таким міжнародним відомствам, організаціям та інституціям, а також вітчизняним та світовим лідерам лісової та деревообробної промисловості за фахову інформацію:

Європа:

 1. Lasy Państwowe – Державні ліси Польщі (lasy.gov.pl).
 2. Skogsstyrelsen Swedish Forest Agency – Шведське лісове агентство.
 3. GOV.UK. – урядовий портал Великобританії.
 4. Ministerstvo životního prostředí – Міністерство природи Чехії.
 5. Agriculture.gouv.fr – Міністерство сільського господарства Франції.
 6. National Forest Office of France – Національне лісове управління Франції.
 7. Fédération Nationale des Communes Forestières – Федерація лісового господарства та деревообробки Франції.
 8. France’s Forest Certification Agency – Французьке агентство лісових сертифікацій.
 9. Société Forestière de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale – Французьке товариство з вивчення лісу.
 10. Ministère de la transition écologique et de l’unité territoriale – Міністерство екологічного переходу та територіальної єдності Франції.
 11. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft – Федеральне міністерство сільського та лісового господарства, регіонів та водного господарства Австрії.
 12. Republika Hrvatska Ministarstvo poljoprivrede – Міністерство сільського господарства Республіки Хорватія.
 13. Republic of Estonia Ministry of the Environment – Міністерство навколишнього середовища Естонської Республіки.
 14. empl.ee – Естонська асоціація лісової та деревообробної промисловості.
 15. lvm.lv – Державні ліси Латвії.
 16. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – Національний офіс безпеки харчового ланцюга Угорщини.
 17. Országos Erdészeti Egyesület – Національна лісова асоціація Угорщини.
 18. Gov.ie – веб-портал Уряду Ірландії.
 19. Florestas.pt – Ліси Португалії.
 20. lesycr.cz – ліси Чехії.
 21. Romsilva Regia Nationala a Padurilor – Ромсілва Національне управління лісового господарства Румунії.
 22. Министерство на земеделието – Міністерство сільського господарства Болгарії.
 23. iag.bg – Виконавче агенство лісових ресурсів Болгарії.
 24. Metsähallitus – державне підприємство управління та захисту водних та земельних територій Фінляндії.
 25. ZGS.SI – Інституту лісового господарства Словенії (ZGS).
 26. gozdis.si – Інституту лісового господарства Словенії .
 27. Valstybinė miškų tarnyba – Держлісгосп республіки Литва.
 28. Federal Ministry Republic of Austria Agriculture Foresty Regions and Water Management – Федеральне міністерство сільського господарства, лісового господарства та водного господарства Республіки Австрія.
 29. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft – Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини.
 30. Österreichischen Bundesforste (ÖBf) – Австрійські федеральні ліси.
 31. Land&Forst Betriebe Österreich (BaySF) – Земельні та лісові компанії Австрії.
 32. Die Bayerischen Staatsforsten – Державні ліси Баварії.
 33. depi.de – Німецький інститут палет.
 34. Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) – Робоча група природного лісокористування.
 35. AGDW – Die Waldeigeneigner – AGDW – Власники лісів.
 36. Bund Deutscher Forstleute (BDF) – Асоціація німецьких лісівників.
 37. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) – Німецька лісова рада.
 38. Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) – Опікунська рада з питань лісового господарства та технологій лісового господарства.
 39. Departament Leśnictwa i Łowiectwa – Департамент лісового та мисливського господарства (Міністерство клімату та навколишнього середовища).
 40. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce – Асоціація виробників деревних плит у Польщі.
 41. The Polish Economic Chamber oаf wood industry – Польська господарська палата деревообробної промисловості.
 42. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – Міністерство сільського господарства та сільського розвитку.
 43. LESY SR – ДП «Ліси СР».
 44. Národné lesnícke centrum – Національний центр лісового Господарства.
 45. Miljödepartementet – Мінприроди.
 46. The Swedish Forest Agency – Шведське лісове агентство.
 47. LRF Skogsägarna – Власники лісу.
 48. Skogstjänstemannaförening (ledarna) – Асоціація лісової служби.
 49. Skogsindustrin – Лісова промисловість.
 50. Maa- ja metsätalousministeriö – Міністерство сільського та лісового господарства.
 51. Metsäkeskus – Лісовий центр.
 52. Metsähallitus – Лісове управління.
 53. Landbruks- og matdepartementet (LMD) – Міністерство сільського господарства та продовольства.
 54. Statskog – Державний ліс.
 55. Skogeierforbundet – Асоціація власників лісів.
 56. Kystskogbruket – Прибережне лісництво.
 57. Treforedlingsindustriens Bransjeforening – Галузеве об’єднання деревообробної промисловості.
 58. Department for Environment Food & Rural Affairs – Департамент з охорони навколишнього середовища, продовольства та сільських справ.
 59. Forestry England – Лісове господарство Англії.
 60. Forest Research – Дослідження лісу (організація).
 61. Foresty commission – Комісія лісового господарства.
 62. The national forest – Національна лісова компанія.
 63. British Furniture Manufacturers – Національна торгова організація виробників меблів Великобританії.

Америка:

 1. Forest Service U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE – Лісова служба МІНІСТЕРСТВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА США.
 2. American Forest & Paper Association – Американська лісова та паперова організація.
 3. National Forest Foundation – Національний лісовий фонд.
 4. National Association of Statе Foresters – Національна асоціація державних лісівників.
 5. Canadian council of forest Ministers – Канадська рада міністрів лісового господарства.
 6. Canadian Forest Service – Лісова служба Канади.
 7. Canadian Institute of Forestry – Канадський інститут лісового господарства.
 8. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – Міністерство екології та зміни клімату Бразилії.
 9. Servico Florestal Brasileirо (SFB) – Лісова служба Бразилії.
 10. Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) – Бразильський інститут навколишнього середовища та відновлюваних природних ресурсів.
 11. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Міністерство аграрного розвитку та іригації Перу.
 12. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) – Національна служба лісів і дикої Природи Перу.
 13. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Агентство з екологічної оцінки та правозастосування («лісова міліція») Перу.
 14. Argentinaforestal – Аргентинське лісове господарство.
 15. La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) – Аргентинська федерація деревообробної та пов’язаної промисловості (FAIMA)/
 16. Camara Forestal de Bolivia – Лісове господарство Болівії.
 17. Corporación Nacional Forestal (CONAF) – офіційний сайт Національної корпорації лісового господарства Чилі.
 18. Revista Bosque Nativo – часопис про лісову промисловість та природоохорону в Чилі.

Азія:

 1. Cục Kiểm lâm Việt Nam – Департамент охорони лісів В’єтнаму.
 2. nongnghiep.vn – Лісове господарство В’єтнаму.
 3. menlhk.go.id – Лісове господарство Індонезії.
 4. Forestry Department of Peninsular Malaysia – Департамент лісового господарства півострова Малайзія.
 5. Forest Research Institute Malaysia – Інститут лісових досліджень Малайзії.
 6. Institute of Foresters Malaysia – Інститут лісівників Малайзії.
 7. The Ministry of Environment and Forestry – Міністерство навколишнього середовища та лісового господарства.
 8. Ministry of Natural Resources and Environmental Concervation – Міністерство природніх ресурсів та охорони навколишнього середовища М’янми.
 9. Forestry Department of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection – Департамент лісового господарства Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.
 10. Myanmar Forest Certification Committee (MFCC) – Комітет лісової сертифікації М’янми.
 11. Ministry of Environment, Forests and Climate Change – Міністерство навколишнього середовища, лісів і зміни клімату Індії.
 12. Indian Forest Service – Лісова служба Індії.
 13. Indian institute of forest Managament – Індійський інститут управління Лісами.
 14. Ministry of Agriculture and Rural Development – Міністерство сільського господарства та сільського розвитку В’єтнаму.
 15. VIFOREST – В’єтнамська асоціація деревини та лісопродукції.
 16. Vietnam Forest Company – В’єтнамська лісова компанія.
 17. Forestry Agency – Агентство лісового господарства Японії.
 18. Ministry agriculture, forestry and fisheries (MAFF) – Міністерство сільського, лісового та рибного господарства Японії.
 19. National Federation of Associations of Forest Cooperatives (JFOREST) – Національна федерація асоціацій лісових кооперативів Японії.
 20. National forestry and grassland Administration – Національне управління лісового господарства та пасовищ Китаю.
 21. China Forestry Grouр Corporation (NFGA) – Китайська корпорація лісової групи.
 22. Chinese Academy of Forestry – Китайська академія лісового господарства.
 23. China national forest products industry association – Китайська національна асоціація лісової промисловості.
 24. China Timber & Wood Products Distribution Association (CTWPDA) – Китайська асоціація розподілу лісоматеріалів і виробів деревини.

Африка:

 1. Ministry of Lands and Natural Resources – Міністерства земель та природних ресурсів Гани.
 2. Ghana Forestry Commission – Комісія з лісового господарства Гани.