В умовах невпинного зростання свідомості щодо кліматичних змін та необхідності декарбонізації, компанії в усьому світі шукають інноваційні підходи до вирішення вуглецевих проблем. Одним із ключових інструментів в цьому контексті стає технологія блокчейну, яка відкриває нові можливості для прозорого відстеження та управління викидами вуглецю. Технологія блокчейну може прискорити вуглецеву програму підприємств.

Застосування блокчейну в проблемах знеуглерожування

Клер Адельгрен, глобальний керівник відділу продажів та операцій блокчейну в EY, привертає увагу до того, як ідеологія блокчейну може бути успішно використана для розв’язання завдань знеуглерожування. Одним із ключових рішень, представлених EY, є OpsChain ESG — платформа, спрямована на забезпечення прозорості викидів і вуглецевих кредитів.

OpsChain ESG: відстеження та повідомлення про викиди

Розроблене відповідно до стандартів даних InterWork Alliance, OpsChain ESG дозволяє компаніям відстежувати та повідомляти дані про викиди вуглецю на рівні продукту. Це важливо для тих підприємств, які прагнуть докладно вивчати свої викиди та здійснювати цільові заходи для їх зменшення.

Токенізація даних компенсації викидів вуглецю

Організації також можуть використовувати технологію блокчейну для токенізації даних компенсації викидів вуглецю, забезпечуючи високий рівень прозорості. Токени дозволяють ефективно відстежувати обсяги компенсації викидів та надають можливість для незмінних звітів, які можуть бути перевірені незалежними валідаторами.

Незмінні звіти та перевірка викидів

Важливим аспектом є незмінні звіти про викиди, які можуть бути піддані незалежній перевірці завдяки інтеграції ключових валідаторів викидів. Це дозволяє організаціям відстежувати викиди по ланцюжку поставок та приймати обґрунтовані рішення для прискорення їхніх планів переходу до чистого нуля.

Переход до декарбонізації

Загальний висновок полягає в тому, що технологія блокчейну відіграє ключову роль у впровадженні ефективних рішень для вуглецевої програми підприємств. OpsChain ESG стає не лише інструментом відстеження викидів, але й ефективним засобом збору, аналізу та розповсюдження даних. Це відкриває перспективи для підприємств у сфері сталого розвитку, що прискорюють свій шлях до декарбонізації та досягнення чистого нуля викидів вуглецю.