Уряд Республіки Хорватія 19 жовтня прийняв Рішення про прийняття Національного плану розвитку деревопереробки та виробництва меблів

План передбачений на період з 2023 по 2030 роки, з періодом реалізації з 2023 по 2024 рр. Це фактична відповідь Уряду Республіки Хорватія на стратегічне планування розвитку діяльності з обробки деревини та виробництва меблів. План враховує стратегічні цілі та пріоритети, встановлені Національної стратегія розвитку країни на період до 2030 року.

Національний план базується на:

  • Потребах і пріоритетах розвитку деревообробної промисловості та виробництва меблів;
  • Пріоритетах розвитку Республіки Хорватія;
  • Потребах і вимогах розвитку, які висуваються перед Республікою Хорватія як державою-членом Європейського Союзу.

Національний план визначив потенціал, потреби, спеціальні цілі та заходи для їх реалізації з метою підвищення конкурентоспроможності цих стратегічних видів діяльності з метою створення передумов для їх сталого зростання та розвитку, одночасно сприяючи ресурсозберігаючому та ефективному циркулярному розвитку, зеленій та низьковуглецевій економіці та позиціонуванню Республіки Хорватія як експортера продукції з вищою доданою вартістю.

Базуючись на ключових потребах і потенціалі деревообробки та виробництва меблів, а також стратегічних відправних точках для створення цього акту, Національний план встановлює чотири конкретні цілі:

  • Посилення конкурентоспроможності та інновацій у деревообробці та виробництві меблів;
  • Заохочення цифрового та зеленого переходу деревообробного та меблевого виробництва;
  • Підвищення продуктивності та посилення стійкості деревообробного та меблевого виробництва до зміни клімату;
  • Посилення регіональної конкурентоспроможності та збалансованого регіонального розвитку деревообробного та меблевого виробництва.

Деревообробна промисловість та виробництво меблів є видами діяльності стратегічного значення для національної економіки. Вони мають бути трансформовані шляхом підвищення продуктивності кліматично розумним та сталим шляхом за допомогою нових цифрових технологій та інновацій, а також шляхом зміцнення конкурентоспроможності, видимості та визнання на ринку, сприяння збалансованому регіональному розвитку, розвитку територій, яким надається допомога, і територій з особливими характеристиками розвитку.

Повний документ доступний на сайті Міністерства сільського господарства Республіки Хорватія – poljoprivreda.gov.hr