На тлі зростаючих викликів, пов’язаних зі збереженням біорізноманіття, Німеччина взяла на себе лідерську роль у розробці стратегії до 2030 року. Цей амбітний план не просто відображає загальний настрій світу стосовно охорони навколишнього середовища, а й вказує на конкретні кроки, які необхідно зробити для досягнення глобальних рамкових цілей щодо біорізноманіття.

В основі стратегії – перегляд і розширення перших десяти обов’язкових відомостей про біорізноманіття, які вперше були представлені науковою спільнотою у 2022 році. Ця нова версія відображає актуальні тенденції, ризики та можливості, які виокремлюються науковцями і фахівцями з біорізноманіття.

Одним із ключових аспектів стратегії є зв’язок між біорізноманіттям та кліматом. Наприклад, спільні заходи для захисту клімату також можуть сприяти збереженню біорізноманіття, і навпаки. Такий підхід відображає важливість вирішення екологічних проблем у комплексі.

Іншим ключовим аспектом є трансформація агропродовольчих систем, яка вимагає нових підходів до сільського господарства, які б забезпечили сталість виробництва продуктів харчування та, водночас, зберегли біорізноманіття.

Стратегія також наголошує на значенні гармонізації різноманітного використання лісових екосистем та захисту землі та ресурсів. Це означає встановлення балансу між використанням природних ресурсів та їхнім збереженням для майбутніх поколінь.

Зменшення впливу споживання їжі на біорізноманіття та створення умов для вільного доступу до даних про біорізноманіття – це також ключові завдання, які визначені в стратегії.

Зараз Німеччина продовжує активну роботу над реалізацією цих заходів, а також шукає співпрацю з іншими країнами та організаціями з метою досягнення глобальних цілей щодо біорізноманіття. Стратегія до 2030 року стане фундаментом для збереження та захисту природної різноманітності в Німеччині та впливовим прикладом для інших країн світу.

Ця стратегія має потенціал стати важливим інструментом не лише для Німеччини, але й для всього світу, особливо в контексті реалізації глобальних цілей стосовно біорізноманіття. Вона передбачає широкий спектр заходів, які охоплюють не лише внутрішні проблеми країни, але й її внесок у міжнародні зусилля з охорони природи.

Для успішної реалізації стратегії до 2030 року необхідне широке партнерство між урядовими та негромадськими організаціями, бізнесом, академічними установами та громадськістю. Це вимагає координації зусиль та залучення різноманітних груп інтересів для спільної роботи над вирішенням викликів, пов’язаних із збереженням біорізноманіття.

У цьому контексті особливо важлива роль громадськості та освіти населення. Сприяння свідомому споживанню, підвищення обізнаності про екологічні проблеми та важливість збереження біорізноманіття може значно підвищити рівень підтримки для впровадження стратегії та забезпечити її успішне виконання.

Успіх стратегії до 2030 року буде вимірюватися не лише в конкретних досягненнях у збереженні природи та біорізноманіття, але й у створенні життєвих умов для майбутніх поколінь. Це буде істинним тестом на здатність суспільства пристосуватися до нових викликів і змінити свій спосіб життя для забезпечення сталого майбутнього для всіх.

10 обов’язкових відомостей про біорізноманіття 2024:

  1. Спільне досягнення захисту клімату та біорізноманіття
  2. Забезпечення здорового життя на здоровій планеті
  3. Розгляд невиявленого біорізноманіття
  4. Зв’язок мовного, культурного та біологічного різноманіття
  5. Гармонізація різноманітного використання лісових екосистем і збереження біорізноманіття
  6. Трансформація агропродовольчих систем
  7. Захист землі та ресурсів
  8. Вивільнення трансформаційних змін через міжнародну співпрацю та освіту для сталого розвитку
  9. Забезпечення вільного доступу та відкритого використання даних про біорізноманіття
  10. Зменшення впливу споживання їжі на біорізноманіття