Пріоритетом лісової політики Словаччини є забезпечення довгострокової стабільності лісів

У середу, 5 квітня 2023 р. відбулася двостороння онлайн-зустріч Державного секретаря Міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій Словацької Республіки Генріха Гашчака та Державного секретаря Міністерства клімату та навколишнього середовища Республіки Польщі Едвард Сярко. Обговорення було зосереджено на ключових та найактуальніших темах у сфері лісового господарства та лісової політики. Державні секретарі відкрили питання чинного лісового законодавства ЄС – імплементації регламенту LULUCF, тобто землекористування, зміни землекористування та регулювання лісового господарства та вирубки лісів, майбутню законодавчу базу ЄС для моніторингу лісів, майбутнє Постійного комітету з лісового господарства.

Регулювання регламенту LULUCF

Щодо регулювання LULUCF, обидві сторони вказали на важливість скорочення викидів у контексті зміни клімату, але водночас підкреслили, що запропонована ціль ЄС для сектору LULUCF (310 мільйонів тонн еквіваленту CO2) має бути розподілена справедливо та прозоро серед держав-членів. Як заявив державний секретар Гащак, встановлена ​​ціль уловлювання CO2 для Словаччини на 85% вище середньоєвропейського рівня. Це надзвичайно амбітне зобов’язання, яке буде важко виконати. У своєму виступі він також підкреслив, що забезпечення довгострокової стабільності, стійкості та адаптивної здатності наших лісів залишається пріоритетом лісової політики Словацької Республіки.

Положення про вирубку лісів

Стосовно положення про вирубку лісів , делегації вказали на необхідність ефективного впровадження цього правового регулювання. У цьому контексті вони висловили занепокоєння з приводу надмірного адміністративного навантаження, яке може спричинити запровадження нового регулювання та таким чином негативно вплинути на інші сектори, пов’язані з проблемами вирубки та деградації лісів у світі (наприклад, виробництво продуктів харчування).

Під час обговорення майбутнього Постійного комітету з лісового господарства державні секретарі зайняли схвальну позицію щодо важливості його функціонування та подальшої діяльності, оскільки це ключовий інструмент спільного діалогу між державами-членами, Комісією з питань лісів і лісового господарства в ЄС.

Моніторинг лісів

Ще однією темою для обговорення стала майбутня законодавча база ЄС щодо моніторингу лісів. Державний секретар Гащак підкреслив, що необхідно, щоб ЄС базував свої рішення щодо лісової політики на високоякісних та достовірних даних про ліси в країнах-членах. Щодо питання можливої ​​розробки стратегічних планів для лісів, делегації висловили обґрунтовані побоювання, що запропонований захід може вийти за межі повноважень ЄС, оскільки управління лісами є насамперед компетенцією держав-членів. Водночас вони підкреслили, що важливо, щоб діалог щодо запропонованої законодавчої бази також відбувався на експертному рівні, в рамках Робочої групи Ради ЄС з лісового господарства.

Під час обговорення можливого перегляду договорів ЄС за ініціативою Європарламенту делегації погодилися, що ця ініціатива ще не має остаточної форми (поки що це лише думка Комітету ЄП ENVI). Проте в принципі це не повинно призвести до того, що в майбутньому ЄС міг би непропорційно та невиправдано втручатися в лісове господарство держав-членів. Держсекретарі підкреслили, що необхідно поважати повноваження держав-членів у сфері лісової політики відповідно до принципів субсидіарності та пропорційності.

Сертифікація лісів

Заключним пунктом двосторонньої зустрічі стало питання сертифікації лісів в обох країнах через міжнародно визнані схеми сертифікації. На цьому етапі також були сформульовані послідовні позиції, які в цілому підтримують цей добровільний інструмент, заснований на ринкових принципах. Водночас, однак, було висловлено занепокоєння щодо необґрунтованих вимог деяких схем сертифікації щодо виділення певної частки невтручальних ділянок у лісах без очевидного обґрунтування такого кроку та без знання відповідного впливу на стабільність ліс в конкретних екологічних умовах. Також було підкреслено важливість співпраці на експертному рівні для кращого формулювання спільних вимог.

Наприкінці зустрічі делегації підтвердили свою зацікавленість у продовженні діючої двосторонньої співпраці як на експертному, так і на політичному рівнях та просуванні спільних позицій також на рівні інституцій ЄС.