Новий альянс створений для регулювання культури в сфері екологічної відповідальності та обліку викидів вуглецю. Зокрема, понад 30 провідних організацій, що спеціалізуються на обліку викидів, об’єдналися в Новий альянс з обліку викидів вуглецю (New Carbon Accounting Alliance). Цей інноваційний альянс має за мету стандартизацію методологій розрахунку викидів та розкриття інформації, що підвищить достовірність заяв та звітності, пов’язаної з вуглецевими викидами.

На чолі Нового Альянсу стоять впливові екологічні консалтингові компанії Planet Mark та ClimatePartner. Разом з понад 30 консультантами, аудиторами, розробниками програмного забезпечення та сертифікуючими органами, які масштабно вимірюють викиди парникових газів для понад 23 000 організацій у всьому світі, альянс взяв на себе завдання поліпшити облік вуглецевих викидів на рівні підприємств.

Основна мета альянсу – це взаємодія з директивними органами та спонукання до більш ефективного регулювання розкриття інформації про викиди вуглекислого газу. У цьому контексті, Новий Альянс уже розпочав переговори з Міністерством енергетичної безпеки Великобританії та Net-Zero (DESNZ), з метою врегулювання стандартів розкриття інформації про викиди, що стосуються підприємств, ураховуючи існуючий спрощений режим звітності з енергетики та викидів вуглецю (SECR).

Новий Альянс з обліку викидів вуглецю визначається як ініціатива, яка може перетворити ландшафт управління вуглецевими викидами та покращити відкритість підприємств у сфері їхнього екологічного впливу. З цим альянсом, перетворення у сторону більш чистого та екологічно освідомленого світу стає ближчим до реальності.

Загалом, створення Нового альянсу з обліку викидів вуглецю свідчить про активний розвиток екологічної свідомості серед підприємств та бажання вирішення екологічних проблем через спільні зусилля та стандартизацію.