У 2022 році частка біоекономіки в доданій вартості національної економіки Фінляндії становила 13 відсотків, а кількість робочих місць – 11 відсотків

Біоекономіка Фінляндії все ще сильно базується на лісовому секторі, на частку якого припадає 36 відсотків доданої вартості всієї біоекономіки. 

За попередніми даними, справедлива додана вартість біоекономіки у 2022 році була найбільшою за всю історію моніторингу – 29,4 млрд євро. Якщо взяти до уваги знецінення грошової вартості, додана вартість біоекономіки була на вісім відсотків нижчою, ніж у попередньому році. Дивлячись на реальні ціни, додана вартість біоекономіки знизилася майже в усіх секторах, за винятком енергетики та біоекономічних послуг. 

Енергетичний сектор успішний

Додана вартість енергетичного сектору зросла на 12 відсотків порівняно з попереднім роком у реальному вираженні. Загарбницька війна росії проти України рекордно підняла ціни на енергоносії. 

«Підвищення вартості енергії підштовхнуло енергетичний сектор вперед, навіть незважаючи на те, що кількість енергії, виробленої з біологічної сировини, зменшилася», — каже старший дослідник Тійна Саувула-Сеппала з Центру природних ресурсів (Luke). 

Біоекономічні послуги відновлюються після пандемії

Біоекономічні послуги оговталися від тиску, спричиненого корона-вірусом протягом 2022 року. Додана вартість послуг біоекономіки за справедливою ціною становила 1,8 мільярда євро, що відповідало шести відсоткам доданої вартості всієї біоекономіки. Кількість зайнятих у галузі зросла на 3600 осіб і повернулася на рівень до пандемії. 

Лісовий сектор є найбільшою галуззю біоекономіки

Частка лісового сектору в доданій вартості біоекономіки становила 36 відсотків, або 10,5 мільярда євро. Вона залишалася найважливішою галуззю біоекономіки, хоча обсяги виробництва лісової промисловості скоротилися за всіма основними товарними групами. У целюлозно-паперовій промисловості на обсяги виробництва вплинув страйк робітників, який на початку року тривав 112 днів. Порівняно з минулим роком додана вартість зменшилася на 11 відсотків. У лісовому секторі була зайнята п’ята частина працівників біоекономіки.

Різкий спад у харчовому секторі

Частка харчового сектора, який в основному складається з сільського господарства та харчової промисловості, становила 16 відсотків доданої вартості біоекономіки. Додана вартість усього харчового сектору знизилася на 14 відсотків у реальному вираженні порівняно з попереднім роком. Додана вартість у сільському господарстві знизилася на шість відсотків, що, однак, було значно менше, ніж у багатьох інших галузях.

Відсоток зайнятості у біоекономіці

Торік у біоекономічних галузях було зайнято 299 300 осіб, тобто 11 відсотків від усієї зайнятості у Фінляндії. Чисельність зайнятих у біоекономіці зросла порівняно з попереднім роком на 3,8 тис. осіб, але темпи зростання були повільнішими, ніж у національній економіці в цілому. Порівняно з початком 2010-х років кількість зайнятих у біоекономіці зменшилася на 17,4 тис. осіб.