За ініціативи ДП «ЛІАЦ», науковцями кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України було опрацьовано та внесено зміни до Лісотаксаційного довідника  розрядних шкал і сортиментних таблиць.

В Довідник включено дані в частині розрахунку матеріально-грошової оцінки лісосік для специфічних комбінацій діаметрів і розрядів висот деревостанів, які раніше були відсутні та унеможливлювали роботу  в інтегрованому модулі програмного продукту «Єдиний державний реєстр лісорубних квитків».

Результатом роботи, проведеної робочою групою фахівців ДП «ЛІАЦ» та НУБіП України, стало видання збірника «Сортиментні таблиці для пристиглих, стиглих і перестиглих деревостанів основних лісоутворювальних деревних видів України (оновлені та розширені)», затвердженого вченою радою Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України 19 червня 2023 року.