4-6 вересня в Найробі, Кенія, відбудеться Африканський кліматичний саміт 2023 року

Зміна клімату становить значні ризики для світової спільноти, оскільки фізичні наслідки спричиняють значні економічні втрати. За останнє десятиліття шторми, лісові пожежі та повені призвели до значних втрат ВВП. Африка, зокрема, стикається з серйозними проблемами, пов’язаними з кліматом, включаючи посуху, опустелювання та посилення циклонів, що призводить до переміщення, міграції та продовольчої кризи. Континент також непропорційно постраждав від глобального підвищення температури і, за прогнозами, зазнає ескалації фізичних кліматичних ризиків. Крім того, обмежена здатність африканських урядів реагувати на кліматичну кризу через боргові труднощі та економічні потрясіння вимагає термінових дій для полегшення боргів і збільшення ліквідності.

Активи та внесок Африки

У вирішенні кліматичної кризи надзвичайно важливо відійти від поділу між глобальною північчю та глобальним півднем. Співпраця та колективні дії є життєво важливими для всіх країн для ефективної боротьби зі зміною клімату. Африка готова зробити свій внесок у глобальні зусилля з декарбонізації, використовуючи свої багаті ресурси, включаючи відновлювані джерела енергії, важливі мінерали, сільськогосподарський потенціал і природний капітал. Використовуючи ці активи, Африка може стимулювати власне екологічне зростання та підтримувати глобальні потреби у відновлюваній енергії. Континент також пропонує низку інвестиційних можливостей для глобального капіталу для сприяння декарбонізації та місцевого економічного розвитку.

Заклик до глобальних податків і механізмів фінансування

Щоб досягти необхідних цілей скорочення викидів і забезпечити адекватне фінансування кліматичних заходів, потрібен комплексний глобальний механізм фінансування. Його Високоповажність президент Руто виступає за цільові податки на такі сектори, як авіація та мореплавство, скасування субсидій на викопне паливо в усьому світі та впровадження глобального податку на викопне паливо. Крім того, Механізми коригування кордонів викидів вуглецю (CBAM) можуть використовуватися як податок на цілеспрямовані зусилля з пом’якшення та адаптації. Вивчення податку на фінансові операції в глобальному масштабі є ще одним потенційним шляхом для отримання значного доходу. Ці глобальні податки мають збиратися та об’єднуватися в єдиний глобальний фонд із розподілом на основі досягнення найбільшого впливу на клімат і підтримки технологічних інновацій. Крім того, глобальний керівний орган, незалежний від національних інтересів, повинен стежити за справедливим розподілом коштів.

Партнерство та ролі

Здійснення кліматичних заходів вимагає активної участі різних зацікавлених сторін. У той час як уряди та багатосторонні установи відіграють центральну роль, приватний сектор, громадянське суспільство, філантропічні установи та місцеві громади мають зробити життєво важливий внесок. Інвестиції приватного сектору мають вирішальне значення для мобілізації необхідного капіталу, тоді як благодійні організації можуть знизити ризики для проектів і стимулювати інновації. Громадянське суспільство, особливо жінки та молодь, забезпечує підзвітність, ефективність і наукову спрямованість у боротьбу зі зміною клімату. Місцеві та корінні громади пропонують безцінні перспективи, забезпечуючи сталий і справедливий шлях розвитку, який відповідає їхнім потребам.

Зобов’язання учасників

На Африканському кліматичному саміті лідерам буде запропоновано взяти амбітні обіцянки та зобов’язання. Для керівництва цими діями буде розроблено всеосяжну «Систему зобов’язань». Впроваджуючи амбітні ідеї та беручи на себе сміливі зобов’язання, учасники матимуть можливість змінити кліматичні наслідки не лише в Африці, а й у всьому світі.

Тема та напрямки

Африканський кліматичний саміт 2023 року буде зосереджений на розробці інноваційних рішень для екологічного зростання та кліматичного фінансування для Африки та світу.