В жовтні поточного року лабораторія випробувань та досліджень мінеральних матеріалів “LVM Zemes Džiles” успішно пройшла акредитаційний моніторинг, проведений “Національним бюро з акредитації Латвії”. Цей етап визначив досягнення високого стандарту якості та відкрив нові перспективи для розширення сфери діяльності лабораторії.

Аналіз моніторингового візиту 

Під час моніторингового візиту проводилась оцінка системи управління якістю лабораторії та спостереження за функціонуванням 4 акредитованих методів, а також застосованого нового методу тестування – гранулометричного складу (LVS EN 933-1:2013). Важливою новизною було застосування альтернативного методу випробувань мінеральних матеріалів, що дозволяє отримати точніші результати та розширює можливості лабораторії в розвідці корисних копалин та гравійних сумішей.

“Стандартний метод дослідження гранулометричного складу передбачає зменшення зразка для отримання тестової порції. Альтернативний метод, який ми застосовуємо, особливо ефективний для матеріалів із максимальним розміром фракції понад 31,5 мм. Він дозволяє отримувати надійні дані під час розвідки та забезпечує високу точність результатів,” — пояснює Гіта, керівник відділу Лабораторії “LVM Zemes Džiles”.

Рекомендації та план коригувальних дій

Після моніторингу та аналізу було розроблено план коригувальних дій, який був поданий для подальшого розгляду. “Національне бюро з акредитації Латвії” рекомендує зберегти акредитацію лабораторії на відповідність стандарту LVS EN ISO/IEC 17025:2017 у гнучкій сфері акредитації.

Лабораторія “LVM Zemes Džiles” активно взяла до уваги рекомендації та зобов’язання з розширення гнучкої сфери акредитації, включаючи новий метод випробувань. Зазначимо, що гнучкість у сфері акредитації дозволяє лабораторії своєчасно оновлювати методики тестувань без проведення позачергових зовнішніх аудитів.

Широкий спектр акредитованих методів

Лабораторія “LVM Zemes Džiles” пропонує партнерам по співпраці акредитовані методи випробувань у гнучкій сфері, яка включає:

  • Відбір проб – LVS EN 932-1 п.8.8. Визначає спосіб правильного вилучення дослідних проб мінерального матеріалу зі штабеля. 12 співробітників LVM Zemes džiles акредитовані для взяття проб зі штабелів.
  • Гранулометричний склад – LVS EN 933-1 (крім методу B). Визначає гранулометричний склад мінерального матеріалу за крупністю .
  • Кількість зім’ятих і зламаних поверхонь – LVS EN 933-5. Відсоток визначає, скільки механічно подрібнених частинок міститься в подрібненій суміші. Вказує на те, наскільки добре зчеплені камені один з одним .
  • Щільність частинок і водопоглинання – LVS EN 1097-6 стор.8. Визначає щільність породи та її водопоглинальну здатність.
  • Стійкість до роздавлювання, випробування в Лос-Анджелесі – LVS EN 1097-2 p.5. Визначає довговічність, або міцність, подрібненої породи.
  • Значення метиленового синього – LVS EN 933-9. Визначає активність глини для дрібнопіщаного матеріалу .
  • Індекс форми – LVS EN 933-4. Визначає площинність мінерального матеріалу.
  • Визначення щільності сипучої засипки – LVS EN 1097-3 (крім додатку A). Визначає щільність насипаного неущільненого мінерального матеріалу.
  • Визначення коефіцієнта фільтрації (з визначенням об’ємної ваги Проктора LVS EN 13286-2 п.7.1.) – Специфікації будівництва автомобільних доріг ABS 2023/1, додаток 8.3. Визначає оптимальну вологість і щільність піску, а також швидкість фільтрації води через ущільнений шар піску .

Звіти про випробування, видані акредитованою лабораторією, гарантують надійність результатів та використання технічно відповідних матеріалів у будівництві та інших сферах. Лабораторія “LVM Zemes Džiles” продовжує бути лідером у галузі, розвиваючи свою діяльність та забезпечуючи високий стандарт якості.