У 2024 році Акціонерне товариство “Latvijas valsts meži” (LVM) приймає стратегічне рішення про припинення подвійної лісової сертифікації та повний перехід до системи сертифікації лісового господарства PEFC в Європі.

Зміна підходу

Починаючи з 2024 року, LVM відмовляється від подвійної лісової сертифікації, вибравши ведучу систему сертифікації в Європі – PEFC. Це рішення випливає з бажання використовувати більш сучасний та актуальний латвійський стандарт управління лісами, розроблений відповідно до вимог Міжнародного PEFC.

PEFC чи FSC

Латвійське лісове господарство буде сертифікуватися згідно з PEFC, який враховує останні аспекти ESG (екологічні, соціальні та управлінські) і сприяє досягненню ЦСР (цілей сталого розвитку). У порівнянні з FSC, PEFC є сучаснішим та новішим стандартом для сталого управління лісами, забезпечуючи довідковий підхід до сучасних викликів лісового господарювання.

Рішення на користь PEFC

Враховуючи відсутність національного стандарту FSC для Латвії, LVM визначило переваги PEFC, зокрема його поширеність та актуальність. PEFC є найбільш поширеною системою сертифікації лісів у світі, сертифікуючи понад 280 мільйонів гектарів, порівняно з 56 мільйонами гектарів FSC в Європі.

Відповідальне лісове господарювання

Директор лісового господарства LVM, Андріс Балодіс, підкреслює, що перехід до PEFC не змінює принципів відповідального управління лісовими ресурсами. LVM зазначає, що за останні три роки не було виявлено невідповідностей стандартам FSC, і при потребі може швидко відновити сертифікацію за національним стандартом FSC.

PEFC у Європі та Латвії

PEFC є провідною системою сертифікації в Європі, де сертифіковано 81 415 343 гектари лісів, порівняно з 56 425 581 гектароми, які сертифіковано за стандартом FSC. У Латвії 1 747 266 гектарів лісів вже сертифіковано PEFC, в той час як 1 226 315 гектарів сертифіковано за стандартом FSC.

Зелена Угода та регулювання в сфері лісового господарства в ЄС

В контексті Зеленої угоди Європейського Союзу, регулювання в сфері лісового господарства на рівні ЄС стає загальнообов’язковим. Введення додаткових вимог щодо обмеження вирубки лісів стає обов’язковим кроком у напрямку сталого розвитку. Це також може вплинути на системи сертифікації лісів і розширити їхню роль у вирішенні викликів лісового господарювання.