Від лісових прогулянок до важливих послуг, які вони надають, ліси відіграють важливу роль у нашому житті. Проте, їхнє значення часто неоцінене, а ці послуги не завжди оцінюються в грошовому виразі. Це може призвести до неправильного використання ресурсів і загрози для екосистем. Однак, зараз виникає нова надія на вирішення цієї проблеми завдяки проєкту INTERCEDE, що розпочався в березні 2024 року.

Що таке проєкт INTERCEDE і як він може вплинути на майбутнє лісів у Європі? Цей проєкт, який отримав фінансування від Європейського Союзу в рамках Програми досліджень та інновацій Horizon Europe, зосереджений на стимулюванні ринкових підходів до управління лісами для надання лісових екосистемних послуг (FES).

Лісові екосистемні послуги (FES)

FES, такі як поводження з вуглецем, захист біорізноманіття, управління водними ресурсами та рекреаційні послуги, є надзвичайно важливими для суспільства. Проте, їхнє значення не завжди враховується у прийнятті рішень та оцінці їх впливу. Це може призвести до недооцінки лісового потенціалу і неправильного використання цих цінних ресурсів.

Проєкт INTERCEDE: нові шляхи для європейських лісів

Проєкт INTERCEDE спрямований на підвищення цінності європейських лісів для суспільства шляхом розвитку ринкових інструментів, політичних рамок і вказівок. Основною метою є зменшення розриву між науковими дослідженнями, політикою та практикою в лісовій галузі.

Виклики та вартість

Однією з основних проблем управління лісами є відсутність фінансового стимулу для власників лісів для надання FES. Без цього стимулу важко очікувати з їхнього боку вживання заходів для забезпечення таких послуг. INTERCEDE шукає нові шляхи стимулювання таких заходів через ефективні ринкові інструменти та доходи.

Інноваційні рішення

INTERCEDE відкриває двері до нових рішень. Він досліджує майбутні пропозиції та попит на FES та розробляє ефективні ринкові інструменти для їх забезпечення. Проєкт також надає підтримку для розвитку та впровадження нових бізнес-моделей, спрямованих на надання FES.

Роль Європейського лісового інституту (EFI)

EFI відіграє важливу роль у проєкті INTERCEDE, допомагаючи в оцінці впливу на навколишнє середовище різних інструментів та розробці загальних вказівок щодо впровадження FES.

Проєкт INTERCEDE є важливим кроком у напрямку забезпечення сталого управління лісами та надання цінних лісових екосистемних послуг суспільству. Його робота вирішує критичні проблеми, пов’язані з відсутністю фінансового стимулу та оцінкою вартості лісових послуг. Цей проєкт відкриває нові можливості для майбутнього лісів у Європі і пропонує інноваційні рішення для збереження та сталого використання лісових ресурсів.