Розпочата росією війна проти України щодня ставить під загрозу безпеку тисяч людей. Окрім того, військові дії та їх наслідки є безпрецедентним випадком заподіяння шкоди українському довкіллю.

Наслідки воєнного екоциду в лісовій галузі – це сотні тисяч знищених та замінованих лісів. 3 початку повномасштабної російсько-української війни в зоні проведення бойових дій та на деокупованих територіях піротехніки знешкоджують сотні боєприпасів за день.

На окупованих і деокупованих територіях через ліси переміщується важка військова техніка, в лісах знаходяться військові частини та ведуться активні бойові дії. Це призводить до серйозних порушень лісових екосистем, забрудненню ґрунтів та вод, що матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище у довгостроковій перспективі, а пошкоджені війною землі потребуватимуть значних зусиль для їх відновлення та подальшого використання в майбутньому. Понад 40% лісових пожеж у лісах Держлісагентства виникає через обстріли рф. Особливо небезпечними є пожежі у лісах, які забруднені залишками вибухонебезпечних предметів.

Загальна площа лісів, яких торкнулася війна орієнтовно складає 3 млн. га, це майже 30% всіх лісів України.

Лишається невідомою ситуація щодо забруднення лісів вибухонебезпечними предметами на тимчасово окупованих землях лісового фонду, орієнтовно на площі 1 млн га.

Значна частина лісу, повернутого під контроль України лишається непридатною для використання. Потребують розмінування близько 0,5 млн га лісів Держлісагентства. Процес розмінування може тривати десятиріччями.

Орієнтовна шкода, завдана лісовому господарству становить 20 мільярдів гривень. Повна оцінка втрат лісу на деокупованих територіях неможлива через забруднення лісів вибухонебезпечними предметами і потенційні ризики для життя працівників. Поки не буде проведено розмінування остаточно верифікацію зробити важко

російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило масштабні наслідки для навколишнього середовища не тільки для нашої держави, але і для всього світу. Саме у цих наслідків нема кордонів. Із 24 лютого 2022 року в атмосферу потрапило понад 150 млн тонн викидів CO2 – вони були спровоковані пожежами та військовими діями. В Україні вже зафіксовано майже 3,6 тис. фактів шкоди довкіллю. Вона оцінюється у 2,2 трлн грн.

Джерело: Державне агентство лісових ресурсів України

____________________________________________

Ukraine is the most heavily mined country in the world, – according to UN estimates!

The war launched by russia against Ukraine endangers the safety of thousands of people every day. In addition, military operations and their consequences are an unprecedented case of damage to the Ukrainian environment.

Destroyed and mined forests are the results of the military ecocide impact in the forestry sector.

Since the beginning of the russian-Ukrainian full-scale war in the area of fighting and in the de-occupied territories, pyrotechnics neutralize hundreds of ammunition per day.

Heavy military equipment is moved through the forests in the occupied and de-occupied territories, military units are located in the forests and active military operations are conducted. It leads to serious violations of forest ecosystems, soil and water pollution, which will have a negative effects on the environment in the long term, and war-damaged lands will require significant efforts to restore and further use them in the future. More than 40% of wood fires in the forests of the State Forest Resources Agency of Ukraine are caused by russian attacks. Fires in forests contaminated with remnants of explosive objects are especially dangerous.

The total area of forests affected by the war is approximately 3 million hectares, which is almost 30% of all forests in Ukraine!

The situation regarding the contamination of forests with explosive objects on the temporarily occupied lands of the wood fund, approximately on the area of 1 million hectares, remains unknown.

A significant part of the forest returned to the control of Ukraine remains unusable. About 0.5 million hectares of forests of the State Forestry Agency of Ukraine require demining. The demining process can last for decades.

Estimated damage to forestry is UAH 20 billion. A full assessment of forest losses in the de-occupied territories is impossible due to the contamination of forests with explosive objects and potential risks to the lives of workers. It’s difficult to make the final verification until demining is carried out.

russia’s full-scale invasion of Ukraine has caused large-scale consequences for the environment not only for our country, but also for the whole world. There are no boundaries regarding these consequences. Since February 24, 2022, more than 150 million tons of CO2 emissions have been released into the atmosphere – they were provoked by fires and military actions. Almost 3.6 thousand cases of environmental damage have already been recorded in Ukraine. It is estimated at UAH 2.2 trillion.